Betekenis

Werkplekleren betekent het aanleren van algemene en beroepscompetenties in een werksituatie, die ook een leersituatie is.

Lerenden

  leren al doende, waardoor de leerstof zich makkelijker verankert;
  zien het tastbare resultaat van hun inspanningen;
  leren naast leerinhoud ook attitudes en vaardigheden;
  verwerven ervaring en zelfkennis, om overtuigender richting te geven in de latere beroepskeuze;
  stromen vlotter door naar de arbeidsmarkt;
  maken kennis met materiaal en middelen die de opleiding niet kan bieden;
  komen in contact met meerdere actoren, die op hun beurt zorgen voor een grondigere evaluatie.