Samenwerkingsmodellen

  1. Schoolstagemodel: de stagiair functioneert op de werkplek, alle andere opleidingsactiviteiten liggen in handen van de opleiding.

  2. Coördinatormodel: coördinator die de stagebegeleiding coacht en coördineert.

  3. Partnermodel: de werkplek is mede verantwoordelijk voor een deel van het curriculum van de opleiding. De werkplek stelt hiervoor begeleiders ter beschikking die opleidingsonderdelen voor hun rekening nemen. Bovendien beschikken zij over pedagogisch onderlegde coaches.
    De vakdidactische en meer conceptuele opleidingsonderdelen blijven in handen van de opleiding.

  4. Netwerkmodel: vergelijkbaar met het partnermodel, met een overtuigende en intensieve samenwerking tussen beiden.

  5. Opleidingsmodel: de werkplek verzorgt de gehele opleiding.