Duaal leren: Wetenschappelijke reflectie

Artikel dat de veralgemening van duaal leren in het arbeidsgericht secundair onderwijs in Vlaanderen kritisch bekijkt, op basis van beschikbare economische en sociologische wetenschappelijke literatuur. Vijf concrete vragen worden behandeld:

  1. In welke mate wordt de vraag voor de institutionele hervorming van het duaal leren ondersteund door cijfers van jeugdwerkloosheid in Vlaanderen?
  2. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op de arbeidsmarktintrede en de latere loopbaan?
  3. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op ongekwalificeerde uitstroom en de doorstroom naar het hoger onderwijs?
  4. In welke mate is de Vlaamse context geschikt om van duaal leren een succes te maken?
  5. Welke kritische kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij het huidige voorstel?

ODIN

Ondernemerscompetenties en Duaal leren INsights

ODIN is een kennisplatform dat inzicht biedt in ondernemerscompetenties en duaal leren. Het verschaft actuele en diepgaande informatie over deze thema’s, in de vorm van korte en krachtige bijdrages.

Neem zeker ook een kijkje op deze websites:

Professionaliseringstraject

Een trajectbegeleider is in duaal leren de sleutelfiguur en de bewaker van het gehele duale proces. De jongere moet alle kansen krijgen om het eigenaarschap te kunnen opnemen zodat een volwaardige participatie in het arbeidscircuit kan gerealiseerd worden.

Om een traject op maat van iedere jongere uit te bouwen, is een kwaliteitsvolle intake en screening van primordiaal belang. Interesses, arbeidsrijpheid, motivatie en competenties moeten in kaart gebracht worden. Doelgericht informatie bundelen en de jongere oplossingsgericht coachen, optimaliseren de trajectbegeleiding.

Het GO! voorziet in een professionaliseringstraject voor zowel de beginnende als de ervaren trajectbegeleiders in Duaal leren. Vragen zoals hoe de erkenning van ondernemingen precies verloopt of info over hoe je het matchings- en begeleidingsproces met de leerlingen aanpakt vinden hier hun plaats.

Meer info vind je via deze link.