Waarom

Werkplekleren is een beleidsprioriteit: de maatschappij verandert snel, innovaties vragen arbeidskrachten die hun kennis en vakbekwaamheid voortdurend op peil houden.

Leerkrachten en docenten hebben een sleutelpositie in het competentiegericht maken van leerinhouden en -methodes.