Tips – valkuilen – handvaten & praktijkvoorbeelden

TIPS

 1. Zorg ervoor dat de leeromgeving de intrinsieke motivatie aanspreekt van de lerende. Besteed daarbij aandacht aan autonomie (minder controle en sturing), sociale verbondenheid (vertrouwen), competentie (zinvolheid en dingen kunnen doen waar je goed in bent).
 2. Bereid je lerenden voor op les- en werktijden die niet altijd samenvallen.
 3. Selecteer je begeleiders zorgvuldig, onder meer op basis van hun expertise en transferkracht (coaching).
 4. Communiceer helder en volledig over alle verwachtingen.
 5. Zorg voor een realistische en optimale planning van de begeleiding.
 6. Werk een realistische en optimale taakverdeling uit.
 7. Stel je flexibel op en voorzie de nodige bijsturingsmarge.
 8. Hou je aan het wettelijke/veilige kader.
 9. Netwerk in functie van de optimalisatie van het leertraject.
 10. Bereid alle actoren voor op de (extra) werkbelasting.

Valkuilen

 1. Eenduidig interpreteerbaarheid van de competenties.
 2. De haalbaarheid en meetbaarheid van de indicatoren.
 3. Authenticiteit/leerpotentieel van de werkplek.
 4. Communicatie en afspraken.
 5. Begeleiding, coaching, feedback, feedforward (pedagogische, vakdidactische, organisatorische en interpersoonlijke begeleidersrol).
 6. Zelfreflectie en zelfsturing.
 7. Stimuleren van de intrinsieke motivatie.

HandvatEN

 • WegWijs in competenties (ontwikkeld door Voka, VDAB en Randstad) biedt ongetwijfeld een houvast in het competentiegericht opleiden en evalueren. Evenals de praktische instrumenten en invalshoeken van Talentontwikkelaar.be
 • Veranderwijs.nu, met instrumenten en invalshoeken om met duaal leren aan de slag te gaan.

Praktijkvoorbeelden

Je wil duale leertrajecten opstarten en vormgeven, en bovendien leren van de ervaringen van anderen. Doe dan inspiratie op aan de hand van praktijkvoorbeelden van: