Werkplekleren stimuleren en faciliteren

Edubron geeft een overzicht van zes factoren die het werkplekleren kunnen stimuleren en faciliteren

Wat kan de werkplek doen om het werkplekleren te stimuleren/ te faciliteren?

  1. Ondersteuning bieden
  2. Feedback geven
  3. Tijd geven
  4. Autonomie verlenen
  5. Belonen en erkennen
  6. Variëren en uitdagen