Professionaliseringstraject

Een trajectbegeleider is in duaal leren de sleutelfiguur en de bewaker van het gehele duale proces. De jongere moet alle kansen krijgen om het eigenaarschap te kunnen opnemen zodat een volwaardige participatie in het arbeidscircuit kan gerealiseerd worden.

Om een traject op maat van iedere jongere uit te bouwen, is een kwaliteitsvolle intake en screening van primordiaal belang. Interesses, arbeidsrijpheid, motivatie en competenties moeten in kaart gebracht worden. Doelgericht informatie bundelen en de jongere oplossingsgericht coachen, optimaliseren de trajectbegeleiding.

Het GO! voorziet in een professionaliseringstraject voor zowel de beginnende als de ervaren trajectbegeleiders in Duaal leren. Vragen zoals hoe de erkenning van ondernemingen precies verloopt of info over hoe je het matchings- en begeleidingsproces met de leerlingen aanpakt vinden hier hun plaats.

Meer info vind je via deze link.