Duaal leren: Wetenschappelijke reflectie

Artikel dat de veralgemening van duaal leren in het arbeidsgericht secundair onderwijs in Vlaanderen kritisch bekijkt, op basis van beschikbare economische en sociologische wetenschappelijke literatuur. Vijf concrete vragen worden behandeld:

 1. In welke mate wordt de vraag voor de institutionele hervorming van het duaal leren ondersteund door cijfers van jeugdwerkloosheid in Vlaanderen?
 2. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op de arbeidsmarktintrede en de latere loopbaan?
 3. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op ongekwalificeerde uitstroom en de doorstroom naar het hoger onderwijs?
 4. In welke mate is de Vlaamse context geschikt om van duaal leren een succes te maken?
 5. Welke kritische kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij het huidige voorstel?

ODIN

Ondernemerscompetenties en Duaal leren INsights

ODIN is een kennisplatform dat inzicht biedt in ondernemerscompetenties en duaal leren. Het verschaft actuele en diepgaande informatie over deze thema’s, in de vorm van korte en krachtige bijdrages.

Neem zeker ook een kijkje op deze websites:

Professionaliseringstraject

Een trajectbegeleider is in duaal leren de sleutelfiguur en de bewaker van het gehele duale proces. De jongere moet alle kansen krijgen om het eigenaarschap te kunnen opnemen zodat een volwaardige participatie in het arbeidscircuit kan gerealiseerd worden.

Om een traject op maat van iedere jongere uit te bouwen, is een kwaliteitsvolle intake en screening van primordiaal belang. Interesses, arbeidsrijpheid, motivatie en competenties moeten in kaart gebracht worden. Doelgericht informatie bundelen en de jongere oplossingsgericht coachen, optimaliseren de trajectbegeleiding.

Het GO! voorziet in een professionaliseringstraject voor zowel de beginnende als de ervaren trajectbegeleiders in Duaal leren. Vragen zoals hoe de erkenning van ondernemingen precies verloopt of info over hoe je het matchings- en begeleidingsproces met de leerlingen aanpakt vinden hier hun plaats.

Meer info vind je via deze link.

Duaal leren – totaalbeeld via het platform van Syntra Vlaanderen

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen biedt een uitgebreid overzicht van duaal leren, via hun website www.werkplekduaal.be

Je vindt er informatie over:

 1. Wat is duaal leren?
 2. De rol van Syntra Vlaanderen
 3. Projecten
 4. Ondernemingen & duaal leren
 5. Sectoren & duaal leren
 6. Opleidingsverstrekkers & duaal leren
 7. Scholen en ondernemingen die trajecten duaal leren aanbieden

Leertijd

De leertijd is een opleidingssysteem van ‘Werken en Leren’, waarbij de leerjongere (tussen 15 en 25 jaar) vier dagen per week meedraait in een onderneming of zaak en zo de kneepjes van het vak leert. Hij krijgt hiervoor een maandelijkse vergoeding en daarnaast volgt hij een dag per week een theoretische opleiding in een SYNTRA-campus.

Een greep uit de voordelen voor de leerjongere:

 • behaalt een diploma of getuigschrift;
 • voldoet aan de leerplicht;
 • leert een beroep met handen én hoofd;
 • vindt sneller werk (87% van de afgestudeerden vindt direct een job);
 • is in goede handen: een persoonlijke trajectbegeleider staat voor hem klaar;
 • zijn ouders behouden het kindergeld (zolang hij niet meer verdient dan de kinderbijslaggrens).

Duaal leren

Duaal leren is een geïntegreerd traject waarbij algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring naadloos op elkaar aansluiten en een geheel vormen. Het is een intensieve vorm van werkplekleren.

Voor leerplichtige jongeren betekent duaal leren:

 • het verkrijgen van een diploma secundair onderwijs;
 • een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt (en/of hoger onderwijs);
 • opleiding op werkvloer en opleiding binnen onderwijs/-opleidingsinstelling die samen één opleidingsplan vormen, ze zijn op elkaar afgestemd en wisselen elkaar geregeld af;
 • werkvloer op jaarbasis: gemiddelde arbeidsduur van 20u/week.