Duaal leren: Wetenschappelijke reflectie

Artikel dat de veralgemening van duaal leren in het arbeidsgericht secundair onderwijs in Vlaanderen kritisch bekijkt, op basis van beschikbare economische en sociologische wetenschappelijke literatuur. Vijf concrete vragen worden behandeld:

  1. In welke mate wordt de vraag voor de institutionele hervorming van het duaal leren ondersteund door cijfers van jeugdwerkloosheid in Vlaanderen?
  2. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op de arbeidsmarktintrede en de latere loopbaan?
  3. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op ongekwalificeerde uitstroom en de doorstroom naar het hoger onderwijs?
  4. In welke mate is de Vlaamse context geschikt om van duaal leren een succes te maken?
  5. Welke kritische kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij het huidige voorstel?