Duaal leren: Wetenschappelijke reflectie

Artikel dat de veralgemening van duaal leren in het arbeidsgericht secundair onderwijs in Vlaanderen kritisch bekijkt, op basis van beschikbare economische en sociologische wetenschappelijke literatuur. Vijf concrete vragen worden behandeld:

  1. In welke mate wordt de vraag voor de institutionele hervorming van het duaal leren ondersteund door cijfers van jeugdwerkloosheid in Vlaanderen?
  2. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op de arbeidsmarktintrede en de latere loopbaan?
  3. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op ongekwalificeerde uitstroom en de doorstroom naar het hoger onderwijs?
  4. In welke mate is de Vlaamse context geschikt om van duaal leren een succes te maken?
  5. Welke kritische kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij het huidige voorstel?

Duaal leren

Duaal leren is een geïntegreerd traject waarbij algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring naadloos op elkaar aansluiten en een geheel vormen. Het is een intensieve vorm van werkplekleren.

Voor leerplichtige jongeren betekent duaal leren:

  • het verkrijgen van een diploma secundair onderwijs;
  • een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt (en/of hoger onderwijs);
  • opleiding op werkvloer en opleiding binnen onderwijs/-opleidingsinstelling die samen één opleidingsplan vormen, ze zijn op elkaar afgestemd en wisselen elkaar geregeld af;
  • werkvloer op jaarbasis: gemiddelde arbeidsduur van 20u/week.